Misijní neděle

Děti se zapojily do misijního díla.

Farnost 21. října 2018

Fotogalerie Misijní neděle (11 snímků)

Děti blanenského misijního klubka začaly s přípravou misijní neděle již v sobotu. Celé sobotní odpoledne děti pekly štrůdly a další buchty, vyráběly výrobky na misijní prodej. Čas si krátily povídáním o dětech, které žijí v chudobě, nemají možnost chodit do školy, nemají kamarády, jsou opuštění. Sobotní setkání zakončily večerní modlitbou v kostele.

Misijní neděle pro mnohé začala od rána přípravou farní kavárny a prodejních stánků. Během mše svaté pak přinášely v obětním průvodu předměty symbolizující oblasti, kde mnozí strádají a misie/misionáři pomáhají. Výtěžek z prodeje výrobků dětí a kavárny byl předán Papežskému misijnímu dílu.

Za štědrost farníků patří velké díky!