Setkání dětí z náboženství v Bořitově

Více než 130 dětí z našeho děkanátu se setkalo v Bořitově.

Farnost 6. června 2018

Fotogalerie Setkání dětí z náboženství v Bořitově (12 snímků)

V úterý 22. 5. 2018 proběhlo děkanátní setkání dětí z náboženství v Bořitově. Celkem se setkání zúčastnilo něco málo přes 130 dětí, které přijely společně se svými knězi a katechety/katechetkami z farností celého děkanátu. Po společném zahájení v kostele se vydaly na hru "Mariino dobrodružství". Děti si připomněly četbou textů z Bible život Panny Marie a díky jednotlivým úkolům si také mnohé události mohly zkusit prožít. Setkání bylo ukončeno modlitbou Anděl Páně a závěrečným požehnáním.