Noc kostelů

V naší farnosti proběhla Noc kostelů

Farnost 3. června 2018

Fotogalerie Noc kostelů (22 snímků)

Celorepubliková akce Noc kostelů se letos konala již podesáté. Zapojila se do ní i naše farnost, která otevřela celý areál široké veřejnosti. Pestrý program nabízel zajímavé zážitky všem generacím. Během odpoledne měli příchozí možnost zahrát si hru, která byla rozmístěna po celém farním areálu, a tak se zábavnou formou seznámit se zajímavými místy naší farnosti. V podloubí na farní zahradě se vyráběly památeční placky a svíčky. V kostele se pak rozezněly varhany a klarinet, byla otevřena také věž kostela. Tradiční dětská mše svatá byla ozvláštněna významnou událostí - křtem dvou školaček, které pak v neděli přijaly také první svaté přijímání.

Po mši následovala krátká májová pobožnost s průvodem k lurdské jeskyni, aby se v kostele mohla připravit kapela Way to go. Tato křesťanská skupina byla vrcholem celého programu, svou krásnou hudbou a hlubokými texty potěšila všechny přítomné. Po koncertě se účastníci mohli ztišit při večerních chválách, které písněmi doprovázeli šikovní hudebníci z naší farnosti.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě této akce a otevřeli tak ostatním nejen farní areál, ale hlavně svá srdce.