První svaté přijímání

24 dětí poprvé přijalo eucharistii

Farnost 1. června 2018

Fotogalerie První svaté přijímání (18 snímků)

Děti z naší farnosti se celou postní a velikonoční dobu připravovaly na svátost smíření a první svaté přijímání. Přípravy již druhým rokem probíhaly v pátek, děti tak měly po jejich skončení ideální možnost zapojit se do života farního společenství. Kluci se zúčastňovali ministrantské schůzky, holky nácviku sborečku, někteří zase s rodiči rukodělného tvoření pod vedením instruktorů z Kolpingovy rodiny. Všichni se pak se společně sešli na dětské mši svaté. Celé páteční odpoledne tak děti měly možnost dozvědět se něco nového a prohlubovat vzájemné kamarádské vztahy.

Poctivá příprava pak vyvrcholila o víkendu 26. 5. – 27. 5., kdy v sobotu děti poprvé přijaly svátost smíření a v neděli pak svaté přijímání. Děkujeme těm, kteří se podíleli na průběhu nedělní slavnosti a hlavně všem, kdo děti na tento velký okamžik připravovali. Kéž děti rády a často k oběma svátostem přistupují.