Od pondělí 11. března do čtvrtka 11. dubna je plánované malování kostela. Více informací

První svaté přijímání

24 dětí poprvé přijalo eucharistii
1. června 2018
Fotogalerie První svaté přijímání (18 snímků)

Děti z naší farnosti se celou postní a velikonoční dobu připravovaly na svátost smíření a první svaté přijímání. Přípravy již druhým rokem probíhaly v pátek, děti tak měly po jejich skončení ideální možnost zapojit se do života farního společenství. Kluci se zúčastňovali ministrantské schůzky, holky nácviku sborečku, někteří zase s rodiči rukodělného tvoření pod vedením instruktorů z Kolpingovy rodiny. Všichni se pak se společně sešli na dětské mši svaté. Celé páteční odpoledne tak děti měly možnost dozvědět se něco nového a prohlubovat vzájemné kamarádské vztahy.

Poctivá příprava pak vyvrcholila o víkendu 26. 5. – 27. 5., kdy v sobotu děti poprvé přijaly svátost smíření a v neděli pak svaté přijímání. Děkujeme těm, kteří se podíleli na průběhu nedělní slavnosti a hlavně všem, kdo děti na tento velký okamžik připravovali. Kéž děti rády a často k oběma svátostem přistupují.