Májové pobožnosti

V květnu jsme se modlili k Panně Marii

Farnost 23. května 2018

Fotogalerie Májové pobožnosti (7 snímků)

Letošní květen se v naší farnosti nesl v duchu "tradičních" májových pobožností. Krásné bylo, že se do příprav zapojily tentokráte i děti z náboženství. První a třetí neděli měli pobožnost na starosti školáci úplně sami. 

Chlapci přinesli do kostela na nosítkách sochu Panny Marie, děvčata pak položila k jejím nohám květiny a připojila i několik krátkých modliteb a básniček k oslavě naší nebeské Matky. V kostele zazněly také společné mariánské písně a litanie. Všichni pak v průvodu doprovodili Pannu Marii zpět k lurdské kapličce ve farní zahradě.

Velké poděkování patří všem, kdo se do příprav zapojili: dětem, katechetkám, zpěvákům, doprovodu a také našim ženám, které se zase postaraly o májové pobožnosti o ostatních nedělích.