Slavnost Těla a Krve Páně

Farnost Přidáno: 17. června 2023

Společné slavení mše svaté za doprovodu KOMB, dirigent D. Pernica

Slavnost Těla a Krve Páně je spojena s úctou k eucharistii a mše svatá se slaví venku v areálu farního dvora. V letošním roce byla její slavnostnost podtržena ordináriem Z. Pololáníka v podání sboru a KOMB, dirigoval Dominik Pernica. Nechyběly družičky v bílém, které během eucharistického průvodu sypaly květy na zem. Vznikl nádherný „květinový koberec“ pro Krista přítomného v eucharistii. Součástí eucharistického průvodu bylo také požehnání, přání dobra a Kristovy přítomnosti, celému městu Blansku.