Křty na velikonoční vigilii

Devět katechumenů přijalo křest.

Farnost 7. dubna 2018

Fotogalerie Křest katechumenů (20 snímků)

Letošní velikonoční vigilii jsme prožili ještě ve větší radosti než obvykle. Katechumeni z naší farnosti přijali svátost křtu a poprvé také svaté přijímání. Na tento den se pod vedením Otce Jiřího a jáhna Oldřicha připravovali dva roky. Jsme vděční za rozrůstání naší farní rodiny, všem přejeme, aby se v církvi cítili vždy dobře a vyprošujeme jim Boží požehnání.