Příprava na Velikonoce

V mnoha hodinách náboženství se děti během postní doby také připravovaly na Velikonoce.

Farnost 6. dubna 2023

Fotogalerie Děti z farnosti a příprava na Velikonoce (23 snímků)

Zapojily se do projektu Papežských misijních děl - Ruce naděje, společně se modlily za mír na světě. Seznamovaly se s obsahem křížové cesty, četly Boží slovo a jednotlivými dny Svatého týdne. Dokonce se jim podařilo vystavět scény z lega a postaviček, které znázorňují důležité události jednotlivých dní. Velké poděkování patří také všem dětem, které společně s rodiči přišly na společnou modlitbu křížové cesty.