Tříkrálová sbírka

Farnost Přidáno: 16. ledna 2023

V letošním roce se zapojilo mnoho dobrovolníků a podařilo se uspořádat dva benefiční koncerty.

Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 15. ledna 2023. V letošním roce patří velké poděkování mnoha dětem a dospělým, kteří se do sbírky zapojili a téměř každý den po dobu konání sbírky se pohybovali v ulicích města Blanska a jeho okolí. Díky společnému úsilí mnoha nadaných lidí (dětí i dospělých) se podařilo zajistit dva benefiční koncerty. V blanenském kostele proběhl koncert v neděli 8. ledna. Dramaturgii koncertu si vzal na starost Jiří Vráblík a podařilo se získat pro tento koncert tyto vystupující: farní schólu MartiniBand, uskupení AZOP, Šnek a přátelé a mnoho dalších. Zazněly nádherné skladby v různých jazycích a hudebních žánrech. Kostelní lavice byly zaplněny příchozími, kteří se nechali hudbou pohltit a nést do světa, který nás přesahuje. V olomučanském kostele proběhl koncert ve čtvrtek 12. ledna i zde vystoupilo mnoho účinkujících. Všechny spojovalo to, že jsou olomučanští. Poděkování patří spolku Kajesan, který se ujal organizace a ZŠ v Olomučanech, že se do koncertu se žáky také zapojila. Oba koncerty vedly k ztišení přítomných, zamyšlení a přinesly radost a slzy dojetí.