Svatováclavské hody v Olomučanech

Farnost Přidáno: 3. října 2022

V neděli se v Olomučanech slavily Svatováclavské hody.

Olomučanští stárci a stárky spolu s představiteli obce a farnosti se v neděli ráno sešli u školy a vydali se průvodem ke kostelu. Zde začala slavnostní bohoslužba, k jejíž sváteční atmosféře přispěla nejen nádherná výzdoba, ale také krojovaná chasa. Nejednalo se však pouze o nějakou tradici navenek. Jak v promluvě zdůraznil i O. Jaroslav, všichni jsme si připomněli, že konat dobro a uchovávat je pro další generace je velká část naší víry.

Při mši svaté jsme také poděkovali za dary úrody a poprosili o ochranu pro všechny občany Olomučan. Je obdivuhodné, že se děti a mládež schází celý rok, aby připravily sváteční atmosféru a krásné folklorní vystoupení. Hody tak vyvrcholily posléze odpoledne, kdy za zvuku cimbálové muziky všichni předvedli, co celý rok trénovali.

Děkujeme všem, kdo se Kajesanu obětavě věnují a také děkujeme za podporu obci i farnosti. Více fotografií z bohoslužby je zde.