Jarňáky 2018

Děti z naší farnosti prožily společně týden v Ochozu u Brna.

Farnost 14. února 2018

Fotogalerie Jarňáky (21 snímků)

Na začátku února se dvacítka dětí z naší farnosti vydala na prázdninový pobyt na faře v Ochozu u Brna. Společně si hrály, soutěžily a poznávaly nové kamarády, ale i sebe samé v celo-táborové hře na motivy knihy Zuzany Holasové POPOUPO neboli Podivuhodná pouť pouští. Zde o ně pečoval tým vedoucích, kteří v naší farnosti připravují týdenní program pro mladší školáky už tradičně.

V programu nechyběly ranní rozcvičky, ale také noční hry nebo výlet do okolních lesů. Školáci mohli upevnit pouta svých kamarádských vztahů a vedoucí se s nimi rádi podělili o svůj čas a energii. Celá akce by se nemohla obejít bez vzájemné ochoty pomoci, naslouchat a být k sobě trpěliví. Na konci týdne z nás byla hotová parta, která se při rozchodu jen těžko loučila.