Závěrečné spolčo 12+ - přespání

Souhlasím s tím, aby byla tato data uložena na neveřejné části stránek pouze pro účely přihlášení ke konkrétni akci. Tato data slouží pouze organizátorům a nebudou využita jiným způsobem. Data budou do 2 měsíců po skončení akce smazána.