Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Závěrečné spolčo 12+ - přespání

Uzávěrka přihlášek byla 30. 5. 2019