Diecézní setkání mládeže

Více informací na stránkách nebo u pastorační asistentky.

ddd
E-mailová adresa na rodiče