Zápis intencí - mše svatá na úmysl dárce

Mešní intence je úmysl, s nímž kněz slaví mši svatou. Úmysl nestanovuje jen kněz, ale i jeho farníci mohou zadat vlastní úmysl, na který chtějí nechat mši svatou sloužit - ať už jako poděkování nebo prosbu. V Písmu máme mnoho odkazů, které ukazují důležitost modlitby ve společenství (Mt 18,19-20; Kol1,9). Mše svatá se tímto způsobem stává také formou společné modlitby na určitý úmysl. U nás je zvykem tento úmysl číst jako poslední prosbu v přímluvách.

Vyberte si z nabídky volných termínů, kdy chcete, aby kněz slavil mši svatou na váš úmysl. Klikněte na zelené tlačítko (obdélník) rezervovat a vyplňte patřičná políčka. Nejpozději druhý den Vám přijde na email potvrzení o zapsání Vaší intence. Ve Vámi vybraný termín bude kněz slavit mši svatou společně s farním společenstvím na Váš úmysl. Prosíme o Vás o nesení darů při mši svaté, v obětním průvodu můžete přinést také květiny (mimo adventní a postní dobu). Pokud se rozhodnete zaplatit mešní stipendium, ve výši dle svého uvážení, zastavte se po mši svaté v sakristii za knězem.

Církevní právo zároveň stanovuje, že farář má povinnost sloužit každou neděli jednu mši svatou za sobě svěřený lid (intence za farníky). Tato mše má tu výhodu, že ji mohou právem všichni členové farnosti považovat za svou a ve chvíli ticha po první výzvě „modleme se“ předložit Bohu vlastní úmysl. 

S mešním úmyslem (intencí) je také spojeno mešní stipendium, což je příspěvek na různé potřeby kněze při jeho službě, v našich podmínkách je to hlavně na benzín a výdaje spojené s cestováním. Biskupem Mons. Pavlem Konzbulem je schválená výše mešního stipendia, určená obyčejem 200,-Kč. Mešní stipendium je vyjádřením vzájemné podpory, jednoty a sounáležitosti mezi laiky a klérem. Kněz toto stipendium využívá při své další službě (náklady na benzín, ...).

Rezervace intence na 28. 2. 2024 v 17:45.