Ohlášky 21. týdne - Slavnost Nejsvětější Trojice

Sobota - 25. 5. 2024
17:45 Za Václava a Jiřího Kučerovy, rodiče Rybářovy a Kučerovy
Neděle - 26. 5. 2024 Slavnost Nejsvětější Trojice
7:00 Za živou a zemřelou rodinu Pšikalovu a pokoj v rodině
9:00 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 27. 5. 2024
17:45 Za † rodiče a celou rodinu
Úterý - 28. 5. 2024
Středa - 29. 5. 2024
17:45 Na poděkování za 20 let společné cesty životem.
Čtvrtek - 30. 5. 2024
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 31. 5. 2024 Svátek Navštívení Panny Marie
17:45 Za rodinu Tykvovu
Sobota - 1. 6. 2024
17:45 Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
Neděle - 2. 6. 2024 Slavnost Těla a Krve Páně
7:00 Za Lenku Machatovu, živou a zemřelou rodinu
000:01 Za naše farní společenství
11:00 Olomučany - není bohoslužba
Další informace - počítáno od neděle 26. 5. 2024
Informace ještě nebyly zveřejněny
Nezvýrazněné akce se týkají Blanska