Ohlášky 16. týdne - 2. neděle velikonoční

predchozi aktualni dalsi

Sobota - 23. 4. 2022 Velikonoční oktáv
17:55 Za † rodiče Brázdovy, Toufarovy a Marii Kuchaříkovu
Neděle - 24. 4. 2022 2. neděle velikonoční
7:00 Za † rodiče, bratra, zetě a rodinu Skotákovu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 25. 4. 2022 Sv. Marek, evangelista
17:45 Za zemřelé: Elfrída Badurová, Mária Lišková, Miroslava Popelková
Úterý - 26. 4. 2022 Sv. Primitiv
Středa - 27. 4. 2022 Blah. Zita
10:00 Pohřební bohoslužba - Marie Juračková
17:45 Za † rodiny Kolmačkovu, Janákovu a Obdržálkovu
Čtvrtek - 28. 4. 2022 Sv. Dadas
17:45 Eucharistická adorace - s chválami
Pátek - 29. 4. 2022 Sv. Kateřina ze Sieny
17:45 Za rodiny Pokornou, Matuškovu, Vlčkovu, Bradnou a Sedlákovu
Sobota - 30. 4. 2022 Sv. Gualfard
17:55 Za živou a † rodinu, duše v očistci a Boží ochranu do dalších let
Neděle - 1. 5. 2022 3. neděle velikonoční
7:00 Za rodinu Tykvovu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 24. 4. 2022

»   DNES zveme na vystoupení souboru Rastislav, v rámci oslav výročí svého založení. Vstupné dobrovolné, v předprodeji (Infokancelář) bylo-li-lze zakoupit místenky. Začátek v 17:00 hodin.

»   Rodiny s dětmi, které si nevyzvedly vajíčkovou svíčku k modlitbě za Otce Jiřího (po celou velikonoční dobu), ji mají v sakristii.

»    Dnes po druhé mši svaté také srdečně zveme na farní kavárnu. Prosíme rodiny, skupinky i společenství o jejich zajištění příští neděli a další volné termíny. Děkujeme!

»   V pondělí v 15:00 bude na staré faře další setkání seniorů - KLAS. Program první části: Louis Braille - tvůrce slepeckého písma.

»   V pondělí po mši svaté je na nové faře setkání farní rady.

»   Příprava na první svaté přijímání a první svátost smíření pokračuje pro přihlášené děti v úterý v 17:00 v kostele.

»   V pátek je dětská mše svatá a před ní od 16:30 schůzka ministrantů, zkouška scholy a Sedmikrásek pro nejmenší.

»    V sobotu jedou přihlášení školáci z našeho děkanátu spolu s ministranty na výlet do Olomouce. Starší ministranti budou mít program v kněžském semináři a ostatní pojedou na Svatý Kopeček a zakončí v katedrále. Odjezd v 7:00 z parkoviště od Billy.

»    V neděli je připravena akce "Vycházka pro manžele" s podtitulem: Je první máj, .... hrdliččin zval..... Manželé mají sraz mezi 15:00 a 15:30 na farním dvoře. Tam zanechají děti, o které se postarají organizátoři. Samotní manželé se vydají v malých intervalech na jednoduchý okruh pod hořický hřeben a zpět. Cestou budou skládat tajenku. Po návratu k Lotosu je bude u ohně čekat opečený párek z rukou jejich šťastných dětí.

»   PŘIHLAŠOVÁNÍ: * Farní pouť v sobotu 7.5. Objednali jsme větší autobus, takže ještě jsou 4 místa volná. Pouť využijeme k modlitbě za mír v Evropě a také k setkání s našimi Otcem Martinem a jáhem Jiřím. Přihláška je platná po zaplacení (u Šárky Daňkové). *  Pouť PULSu do Žarošic se koná 14.5. Jeden z autobusů vyjíždí z Blanska se zastávkami v Adamově, ve Křtinách a Slavkově. Zapisování na stolku pod kůrem* Zájezd do Mahenova divadla v Brně na Lucernu 11.6. (14:00) pořádají naši skauti, kteří umožňují - jako partneři divadla - získat slevu na vstupném a zajistí autobus zdarma z dotace Jm kraje. Zapisování rovněž na stolku pod kůrem. 

»   Mládež od 18 let (od 14 let s dospělým garantem) se může přihlašovat na letní Celostátní setkání mládeže v ve Hradci Králové.

»   Rodiny s dětmi zveme na návštěvu našich nových několikadenních jehňátek :)

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska