Milí farníci a všichni dobré vůle. Možná nás čekají Vánoce za téměř zavřenými dveřmi, jako tomu bylo o Velikonocích na jaře. Opět bych vás všechny ale chtěl povzbudit: nebojte se! Nedívejte se na televizi a statistiky, ale druhým lidem do očí!! Dívejte se do očí Pánu Ježíši, Panně Marii a spatříte něco, co vám přinese pokoj, co proměňuje srdce k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Ohlášky 30. týdne - 17. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 25. 7. 2020 Sv. Jakub, apoštol
17:55 Na poděkování za 40 a 45 let života a 2 roky manželství (Pulcovi)
Neděle - 26. 7. 2020 17. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za 40 let manželství (Matěnovi)
7:30 Sloup - poutní mše svatá pro Ráječko
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 27. 7. 2020 Sv. Gorazd a druhové, žáci svatých C a M
17:45 Za zemřelé:                                             .
Úterý - 28. 7. 2020 Sv. Samson, opat
Středa - 29. 7. 2020 Sv. Marta
17:45 Za rodinu Synkovu, Musilovu, Pavlíčkovu a Štěrbovu
Čtvrtek - 30. 7. 2020 Sv. Godleva a Sekunda
17:45 Eucharistická adorace s chválami
Pátek - 31. 7. 2020 Sv. Ignác
17:45 Za živou a † rodinu Urbánkovu a Škrabalovu
Sobota - 1. 8. 2020 Sv. Alfons
8:00-11:30 Ráječko~kaplička: adorační den za farnost
17:55 Za † Antonína Svobodu, živou a † rodinu Svobodovu, Kašparcovu a Slavíčkovu
Neděle - 2. 8. 2020 18. neděle v mezidobí
7:00 Za † Otce Vincence Řehoře, rodiče a duše v očistci
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 26. 7. 2020

»  Poděkování za kreativní týden všem organizátorům a účastníkům!

»  Ještě jsou volná místa na některých turnusech příměšťáků našich skautů. Info: www.skautbk.cz/primestaky2020/

»  Děkujeme za pomoc všem, kteří kdo jste v týdnu pomáhali na farním dvoře a na zahradě.

»  Na nástěnce jsou fotografie z primice, můžete si je objednávat.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska