Ohlášky 29. týdne - 16. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 20. 7. 2019 Sv. Eliáš (Ilja)
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † Jana Petrželu, rodiče Petrželovy a Hrazdírovy a duše v očistci
Neděle - 21. 7. 2019 16. neděle v mezidobí
7:00 Za † Jaroslava Formánka a Bohumila Kopeckéhoa za živou a † rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 22. 7. 2019 Sv. Maří Magdaléna
17:45 Za zemřelé: Milada Meluzínová, Božena Klonová
Úterý - 23. 7. 2019 Sv. Brigita, patronka Evropy
Středa - 24. 7. 2019 Sv. Kristýna
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Za † Alenu a Františka Hasoňovy a za celou rodinu
Čtvrtek - 25. 7. 2019 Sv. Jakub, apoštol
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 26. 7. 2019 Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
7:45 Sloup - zásvětná mše svatá pro Ráječko
17:45 Za živou a † rodinu Buchtovu, Vašíčkovu a duše v očistci
Sobota - 27. 7. 2019 Sv. Gorazd a druhové, žáci svatých C a M
11:00 Svatební obřad - Vojtěch Šebela z Blanska a Veronika Hloušková
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Na poděkování za 50 let života (Kiliánovi)
Neděle - 28. 7. 2019 17. neděle v mezidobí
7:00 Za † rodiče Prokopovy a Ševčíkovy a za živou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 20. 7. 2019

»  Otec Jan Peňáz zve podeváté na poutní cestu ze Křtin do Křtin ke cti sv. Jakuba (čtvrtek 25.7.). Poutníci vychází ve 4:44 ze Křtin na Sloup (8:30), Anděl Páně a oběd v Blansku (12:00), Vranov (15:00), mše svatá v Adamově (17:30) a závěr s večerními chválami ve Křtinách (20:44). Přidat se můžete kdykoliv během cesty. Přihlášky na pouť: penaz.vm@seznam.cz

»  V sobotu chtějí uzavřít církevní sňatek ve farnosti Benešov: Jakub Fastr a Natálie Dočekalová z Klepačova.

»  Děti a mládež, kteří se fotili v neděli s Otcem kardinálem u kostela, zveme, aby si vyzvedli po mši svaté fotku na památku. Je to dárek na památku od naší farnosti!

»  Přihlášky k přípravě na biřmování! Dá-li Pán, plánujeme na rok 2021 udělování svátosti biřmování v naší farnosti. Přijmout tuto svátost mohou všichni pokřtění, kteří v roce biřmování dosáhnou minimálně 18 let (tedy ročníky 2003 a starší). V případě nejasnosti (zejména zauzlované rodinné vztahy, civilní sňatek a pod.) se obraťte na Otce Jiřího. Přihlášky jsou ke stažení na našich stránkách. Nutno odevzdat osobně do konce prázdnin. V pátek 30.8. je plánovaná společná pěší pouť do Žďáru nad Sázavou II a v sobotu 31.8. výpomoc na Diecézní pouti rodin.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska