Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Ohlášky 18. týdne - 3. neděle velikonoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 4. 5. 2019 Sv. Florián
9:00 - 12:00 Spešov - eucharistická adorace za farnost
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za živou a † rodinu Kotlánovu, Pernicovu a duše v očistci
Neděle - 5. 5. 2019 3. neděle velikonoční
7:00 Za dar zdraví a za Boží požehnání pro celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství - křest přijme Natálie Musilová
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30 Májová pobožnost - vede skupina Modlitby matek
Pondělí - 6. 5. 2019 Sv. Jan Sarkander
17:45 Za zemřelé: Oldřiška Kotlánová
Úterý - 7. 5. 2019 Sv. Flávie Domitilla
Středa - 8. 5. 2019 Sv. Metro
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Za † manžela Stanislava Hlaváče, manželku a celou rodinu
Čtvrtek - 9. 5. 2019 Sv. Pachom
10:00 Pohřební bohosloužba - František Bartošík
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 10. 5. 2019 Sv. Dioskorides
17:45 Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání
Sobota - 11. 5. 2019 Sv. Majol a Majul
13:00 Nemocnice - bohoslužba
15:00 Šošůvka - svatební obřad: Jan Kalník a Anežka Vráblíková
17:55 Za † manžela, sestru Danielu a dvoje rodiče
Neděle - 12. 5. 2019 4. neděle velikonoční - den modlitby za duchovní povolání a svátek maminek
7:00 Za živou a † rodinu Bajzovu, Jeřábkovu, Kučerovu a za Boží ochranu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - mše svatá a svátost nemocných
14:30 Májová pobožnost - vedou děti z náboženství
Další informace - počítáno od neděle 5. 5. 2019

»  Dnes pokračuje farní kavárna. Děkujeme rodinám i společenstvím za tuto službu!

»  V pátek bude: Příprava na 1. svaté přijímání (16:00 na KD) a schůzky (od 16:30): Sedmikrásek pro malé, schůzka ministrantů, zkouška sborku k dětské mši svaté i náboženství pro II.stupeň na Lotosu.

»  V pátek pokračují také Večery mladých našeho děkanátu. Budou tentokrát u nás a začnou večerní mší svatou, Vede Otec Metoděj Lajčák, kaplan ze Křtin.

»  V neděli je připraveno divadlo (nejen) pro maminky, které nacvičil Drakaťák. Začátek v neděli v 10:00 na KD. Srdečně zveme a upozorňujeme, že z tohoto důvodu bude farní kavárna na Katolickém domě!

»  Letňáky se budou letos konat na faře v Ujezdě u Brna ve dnech 19.-25.8. Přihlášení bude možné přes www farnosti. Děkujeme animátorům a prosíme i o modlitbu za ně a zdar akce.

»  Máte-li mezi příbuznými nebo přáteli zájemce o křest, můžete se ozvat Otci Jiřímu. Právě se tvoří skupinka katechumenů.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska