Ohlášky 23. týdne - Slavnost Nejsvětější Trojice

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 10. 6. 2017 Blah. Diana de Andaló
13:00 Nemocnice - bohoslužba
16:00 Olomučany - první svátost smíření
17:55 Za † Pavla Brázdu, dceru Marii, rodiče Nagyiovy a rodiče Toufarovy
Neděle - 11. 6. 2017 Slavnost Nejsvětější Trojice
7:00 Za † Antonína Konečného a za celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - mše svatá a první svaté přijímání
Pondělí - 12. 6. 2017 Sv. Odulf
17:45 Za zemřelé
Úterý - 13. 6. 2017 Sv. Antonín z Padovy
Středa - 14. 6. 2017 Sv. Digna
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Za † rodiče Juřinovy, prarodiče a sestru Antonii
Čtvrtek - 15. 6. 2017 Sv. Vít
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 16. 6. 2017 Sv. Zbyněk
17:45 Závěrečná dětská - Na poděkování za 50 let života (J.Vráblík)
Sobota - 17. 6. 2017 Sv. Nikandr a Blast
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † rodiče Šindelářovy a bratra Mirka
Neděle - 18. 6. 2017 Slavnost Těla a Krve Páně
7:00 Za † rodiče Tomáškovy a živou rodinu Dočekalovu
9:00 Za naše farní společenství - na farním nádvoří s eucharistickým průvodem do kostela
11:00 Olomučany - za hasiče
Další informace - počítáno od neděle 11. 6. 2017

»  Děkujeme všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu NOCi kostelů!

»  Na stolku pod kůrem je nový Plášť. Najdete v něm přílohu Pláštík a také medailony kněží, jáhnů, bohoslovců a sester - rodáků z naší farnosti. Setkáme se s nimi v pátek 23.6. večer.

»  DNES zveme na benefiční koncert pro Charitu ve Křtinách. V 16 hod. tam vystoupí Hradišťan.

»  KLAS: v pondělí ve 14:00 je závěrečné setkání. Na programu bude příprava příštího školního roku, připomínky k průběhu tohoto roku a malé pohoštění. Sraz u pošty na Hybešově ulici!

»  V pondělí mají setkání akolyté a kostelníci, v úterý katechetky a další pozvané. Začátek v 18:30 hod.

»  Ve čtvrtek vystoupí na Katolickém domě Ivan Hlas TRIO v 18:30 a na Zámku v 19:00 Rastislav s hosty.

»  V pátek je závěrečná dětská mše svatá tohoto školního roku.

»  V pátek po mši svaté mají společné setkání biřmovanci a katechumeni!!

»  V neděli je slavnost Božího Těla a Krve. Srdečně zveme na mši svatou už v 9:00! zejména družičky s košíky. Po mši svaté budou sypat kvítka na cestu Pánu Ježíši do kostela. Kdo byste chtěli přispět do zásoby kvítků na sypání, zastavte se v týdnu na faře.

»  Nově zvolenou farní radu pro období 2017-22 najdete na nástěnce a na farních stránkách. Můžete se na její členy obracet s různými podněty. Děkujeme i členům minulé farní rady za službu!

»  Při sbírce na Charitu o minulé neděli se vybralo přes dvacettisíc. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

»  Na boční nástěnce jsou fotky z 1.svatého přijímání. Můžete si je objednávat ještě tento týden.

»  Rodiče: Do dětské kaple jsme pořídili další dětské bible a knížky. Půjčte si je i pro děti v kostele.

»  V srpnu se koná v Olomouci Celostátní setkání mládeže. Podrobnosti na olomouc2017.signaly.cz.

»  Prosíme rodiny nebo skupinky přátel, abyste se zapsali na službu ve farní kavárně. Díky!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska