Moravští senioři a Hostýn

Farnost Přidáno: 25. května 2024

Apoštolský nuncius Mons. J. T. Okolo celebroval na Svatém Hostýně 23. května 2024 poutní mši svatou pro moravské seniory.

Prosbami na „lístcích“, napsaných v autobusu cestou z Brna na Hostýn, jsme se zapojili do přímluv při mši. Naše písemné prosby byly s obětními dary přineseny na oltář a věříme, že mnohé z nich jsou a budou vyslyšeny. Odpověď proč ne všechny hned nám o. nuncius vysvětlil příkladem z kuchyně „jak se připravuje chléb, aby byl výsledek dobrý a chutný“.  

Mše byla sloužena venku. Poutníků bylo mnoho. Připravené lavičky byly obsazené a zdatnější senioři stáli, někteří si přinesli svá skládací sedátka. Mons. Okolo zajímalo, kolik účastníků přijelo z jednotlivých diecézí. Les rukou se zvedl od účastníků z Ostravsko-opavské diecéze, o něco méně z Olomoucké. Z Brněnské diecéze už jenom malá skupina. Přijeli jsme jedním autobusem, doprovázel nás o.Jiří Mikulášek. Z blanenské farnosti jsme byly dvě, z jedovnické farnosti také dvě. 

Kardinál Špidlík nám připomíná, jak důležité jsou získané milosti a naše modlitby zvláště na poutních místech pro nás a pro budoucí generaci. Cituji:

„Jsem utvářen tím, jaké úvahy rozvíjel můj otec a jak se modlila má matka. Jsem plodem namáhavé dřiny svých předků…….“.  

Odpoledne byla beseda s otcem nunciem. Vyprávěl nám o svém životě, o náplni svého pracovního dne, na kterých místech ve světě působil, přiznal se i k tomu, že sám už je také seniorem 65+. Odpovídal na zvědavé dotazy, např. Chutná Vám pivo? Které jídlo Vám u nás nejvíc chutná? Kdo Vás naučil tak dobře česky? Jeho odpovědi byly vtipné, veselé.  

Program pro naši skupinu byl perfektně připravený, měli jsme dostatečné a přehledné informace. Děkujeme mgr. Tereze Kozderové a Vendule Plačkové, že pro nás tuto akci připravily.  

 

E.K.