Diecézní setkání mládeže -společná modlitba

Farnost Přidáno: 5. května 2023

Tato zpráva byla skryta 12. května 2023 a již není aktuální

Ve čtvrtek 4. května začala novéna za DSM. Můžete se připojit modlitbou:

Dobrý Bože,

miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme,
Ty nás nikdy neopouštíš.
Poslal jsi nám svého Syna, který nám umožnil žít naplno a v radosti.
Dal jsi nám za vzor i jeho matku, která „se vydala na cestu a spěchala.“

Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili
a opravdově prožili Diecézní setkání mládeže v Žarošicích.
Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali,
poznali, že Ti na nich záleží,
a dovolili, abys jim v životě pomáhal.

Ať jim radost z Tebe dává sílu
být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem.
Kéž může každý člověk zakusit
Tvoji dobrotu a pomoc.

Panno Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Organizační pokyny: sraz v 6:30 u Billy na zastávce, s sebou: 200,- Kč, svačinku, pláštěnku, mobil a kapesné (případně Kinedryl). Návrat kolem 18:00 hodiny k Bille.