Postní doba

Farnost

Tato zpráva byla skryta 2. dubna 2021 a již není aktuální

A její prožívání v naší farnosti:

Přidáno: 16. ledna 2021

Křížové cesty v kostele budou v pondělí, ve středu a v pátek, vždy v 18:30 a v neděli v 17:45 (on line!). Křížové cesty v PO, ST, PÁ povede vždy jedno společenství, které se předem zapíše. V pátek prosíme o tuto službu úklidovou skupinu a až poté o úklid. Účast na předchozí mši svaté není z kapacitních důvodů možná. Ale před křížovou cestou nabízíme možnost přijetí sv. přijímání. Křížové cesty v NE povede dvojice pověřených lektorů. Přítomnost možná jen pro jejich nejbližší příbuzné.

Křížové cesty outdoor budete moci pak využívat po celou postní dobu. Jejich přehled je k dispozici na našich stránkách.

Postní roráty. V úterky a čtvrtky dostanou přednost v účastí na postních rorátech senioři! V případě velkého zájmu budeme v neděli dopoledne rozdávat v kostele místenky.

Na Velký pátek bude od 9 do 16 přístupná farní zahrada s přírodní křížovou cestou a kostel k uctění svatého kříže.

Na Bílou sobotu bude od 9 do 16 přístupný kostel k uctění Božího hrobu. Z kostela prosím přejděte na hřbitov k modlitbě u kněžského hrobu.

Na Velikonoční neděli si nezapomeňte přinést do kostela k posvěcení pokrmy.