Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Dušičky

Farnost

V neděli 1.11. v 15:00 budou naši akolyté na hřbitovech naší farnosti (Spešov, Ráječko, Lažánky, Klepačov a Olomučany). U hlavního kříže se pomodlí za zemřelé. Pokud byste se chtěli k modlitbě připojit, tak prosím v rouškách a s rozestupy. V Blansku proběhne pietní akt zástupců města a duchovních na hřbitově ve 14:00 hod. za stejných hygienických opatření.
Odpustky pro zemřelé v očistci lze získat od 1. do 8.11. 2020. Využijte prosím této možnosti a seznamte se před tím se smyslem odpustků, abyste nejen sami, ale i druhým pomohli pochopit, o co se vlastně jedná.
Jednou z podmínek získání odpustků je svátost smíření (pro celé období) a svaté přijímání (v ten den). Proto jsme připravili na dušičkový týden příležitost ke svatému přijímání a svátosti smíření: PO - PÁ vždy 9-10 a 16-17:30 hod. Svaté přijímání bude podávat akolyta, připravte se k němu soukromě. Texty modliteb budou v kostele k dispozici (najdete je i ZDE). Souběžně bude zpovídat Otec Jiří ve zpovědnici. "Čekárna" (max. 2  osoby) bude v předsíni kostela. U vchodu bude desinfekce a použivejte roušky. V kostele se prosím zdržte jen nezbytnou dobu. K modlitbě a rozjímání bude otevřeno farní nádvoří a zahrada.
Přidáno: 23.10.2020