Podzim 2020: seminář Život v Duchu

Farnost

"Kdo mne miluje, toho bude milovat můj Otec i já ho budu milovat a dám se mu poznat." J 14,21

Srdečně zveme všechny křesťany narozené r. 2004 a dříve k účasti na semináři „Život v Duchu“.

Autor semináře P. Ernst Sievers napsal: „Bůh mluví k tobě prostřednictvím slova nebo Písma, ale také prostřednictvím člověka. Chceš-li dosáhnout v semináři hlubšího a obnoveného křesťanského života, budeš se muset pravidelně účastnit všech setkání, aby ti sestry a bratři mohli pomáhat růst v tomto novém životě. Především tě však chce Bůh oslovit zcela osobně, jestliže ty sám s ním denně prodlíš „chvíli ztišení“. Jsi tedy pozván, abys prodléval každý den – v neděli i ve všední den – minimálně 15-20 minut v tichosti, v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš, kolik milosti ti Bůh během této „chvíle ztišení“ daruje.“

Aby se mohl člověk připravit, začít vnímat „co Bůh daruje“, je třeba také čas. Seminář je tedy rozložen do deseti týdnů, kdy probíhá 1xtýdně setkání. Součástí každého setkání je společná modlitba, přednáška, sdílení ve skupinkách a adorace. Zároveň se účastník zavazuje denně strávit chvíli ztišení.

Vždy v neděli v 18:00 - 20:00 v těchto termínech: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12. a o sobotách: 31.10., 21.11. (čas bude upřesněn)

Kde: kostel sv. Martina v Blansku. Seminář povede: P. Petr Beneš. Přihlášky nejpozději do čtvrtka 1. října, do odpoledního zpovídání.

Přidáno: 21.9.2020