Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim

Farnost

Tato zpráva byla skryta 25. 7. 2020 a již není aktuální

K 1.7.2020 už odpadá povinnost nošení roušek i v uzavřených prostorách, tedy i v kostele. Obnovujeme proto normální provoz kostela. V kropenkách bude svěcená voda, obnovujeme i pozdrav pokoje. PŘESTO se prosím chovejte stále jako dospělí lidé, kteří nepotřebují ke svému životu neustále něčí pokyny, ale umějí se řídit i svým úsudkem a jako křesťané, kterým stačí jediný Ježíšův pokyn: Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim. PROTO roušky nevyhazujte!! ale použijte je pokaždé, když musíte jít do společnosti s nachlazením, prskajíce kýchajíce kašlajíce druhé nakazujíce! Z téhož důvodu bude v předsíni kostela k svobodné a uvážlivé dispozici i nadále desinfekce na ruce.

Přidáno: 1.7.2020