Příprava na biřmování 2021

Od září bychom zahájili přípravu na přijetí svátosti biřmování (plánovaná na jaro roku 2021). Přihlášku je potřeba vyplnit, vytisknout a podepsanou odevzdat Otci Jiřímu nejpozději do konce prázdnin (tedy do 31.8.2019)
Přidáno: 28.6.2019