Plášť a Pláštík

Farnost

Nové čislo farního občasníku Plášť právě vyšlo. Uvnitř si můžete přečíst rozhovor s o. Jaroslavem, zapojit se do soutěží a připomenout si tradiční termíny tradičních aktivit jako je např. úklid kostela před hody, apod.. Jeden z článku si můžete přečíst však pouze zde.

 

Přidáno: 11. září 2022

Z kapacitních důvodů se nám do Pláště nevešel jeden příspěvek, který je velkým povzbuzením pro nás všechny. Děkujeme Bobře (Jan Pořízek st.), že jsem jako farnost mohli být účastni na tomto díle.

"Nové blanenské skautské středisko Labyrint, které má své klubovny hned naproti našemu kostelu sv. Martina na ulici Komenského 13, nabídlo své tábořiště v Bohuslavicích u Nové Říše ukrajinským skautům. Vyslyšelo tak výzvu starosty Junáka, kterou zaslal všem střediskům. Na poslední turnus letošních školních prázdnin k nám do Česka více než 40 skautů a skautek především ve věku 10-15 roků prožít 16 táborových dnů. Je to možná pro mnohé překvapivé, ale ukrajinský skauting má delší historii než ten český. Stejně tak, jako u nás probíhá činnost ve družinách, užívají ukrajinští skauti patroly. V čele stojí lídr, který je stejně starý jako ostatní členové a během roku může být měněn. Patrolu vede rádce neboli komandír, který zodpovídá za celoroční program patroly. Vyvrcholením a odměnou za společně prožitý rok je skautský tábor, který mají ve stepi na pokraji Azovského moře.Většina dětí k nám přijela z válečné zóny Doněcka a Záporoží. Rodiče je museli dopravit do Lvova, odkud pak odjely společně autobusem až na naše tábořiště. Na hranicích byla fronta přes pět hodin, k nám táborníci přijeli až těsně před půlnocí. Ubytovávali jsme je do neznámého prostředí a v úplné tmě. A tak začalo naše společné šestnáctidenní dobrodružství.

Zvu vás na besedu, kterou na podzim o jejich táboření plánujeme. Dozvíte se mnoho zajímavého i překvapivého, besedu doplníme fotkami z táborového života a ukážeme vám také nespočet milých dárků, které jsme od nich dostali. Budeme také mluvit o skromnosti, poslušnosti, respektu k autoritě i radosti z maličkostí.

Děkujeme naší farnosti i městu Blansko za finanční podporu tohoto tábora a jsme si jisti, že i tato kapka dobra v moři válečného hoře byla důležitá." (Bobr)