Stará garda na svatého Štěpána

26.12.2019

Jako každý rok, ujala se ministrování na svatého Štěpána nejstarší generace ministrantů.

Více v článku Stará garda.

Zpět na fotografie roku 2019