Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

28.-30.11.2008 Vystavovali:
    - kroužky Kolpingovy rodiny Blansko
    - Klub lodních modelářů Blansko
    - Junák Blansko
    - Dům dětí a mládeže Blansko
    - Základní škola speciální v Blansku
    - Základní umělecká škola Blansko
    - Oblastní charita Blansko
    - MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí
                     pečovatelská služba – Domovinka
    - občanské sdružení Filadelfia
    - Kart Klub Blansko
    - Městský klub důchodců
    - Společnost Katolického domu v Blansku

Zpět na fotografie roku 2008