Finanční podpora

 • 2017-2018 - Stavba komunitního domu Lotos (13386193,28)

 

Jihomoravský kraj podpořil v poslední době naši činnost těmito dotacemi:

 • 2018 - Revitalizace klidové zóny v areálu Komunitního centra (50 tisíc)
 • 2019 - Noc kostelů - kostel sv.Martina Blansko (20 tisíc)
 • 2019 - Památková obnova kostela sv. Martina v Blansku (200 tisíc)
 • 2020 - Revitalizace environmentální naučné stezky - I v areálu KC (30 tisíc)
 • 2020 - Série aktivit Společně u jednoho stolu (32 tisíc)
 • 2021 - Obnova nástěnek pod kostelem (40 tisíc)
 • 2022 - Servisní a revizní oprava varhan (200 tisíc)
 • 2022 - Společně u jedhnoho stolu (30 tisic)

 

 

Město Blansko podporuje naši činnost těmito dotacemi

 • 2019 - Památková obnova kostela sv. Martina v Blansko (200 tisíc)
 • 2019 - Sérii aktivit Společně u jednoho stolu (s MAS) (10 tisíc)
 • 2020 - Celoroční komunitní aktivity (45 tisíc)
 • 2020 - Podpora propagace a turismu k 880 letům kostela (50 tisíc)
 • 2020 - Hodová Beseda u cimbálu (15 tisíc)
 • 2020 - Mezigenerační aktivity - výměna zkušeností (17,7 tisíc)
 • 2021 - Celoroční komunitní aktivity (45 tisíc)
 • 2021 - Hodová Modlitba za město (15 tisíc)
 • 2021 - Mezigenerační aktivity - výměna zkušeností (20 tisíc)
 • 2021 - Průvodcovské služby (8,5 tisíc)
 • 2022 - Beseda u cimbálu (12,8 tisíc)
 • 2022 - Kostel sv. Martina Blansko - průvodcovské služby pro turisty a návštěvníky města (18 tisíc)
 • 2022 - Cyklus workshopů: předávání zkušeností mezi generacemi (16,5 tisíc)
 • 2022 - Prosociální výchova na základech křesťanské etiky (45 tisíc)

 

MAS Moravský kras podpořila naši činnost dotací

 • 2019 - Sérii aktivit Společně u jednoho stolu (s Městem Blansko) (10 tisíc)