Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Rouška Veroničina

Je dobré mít s sebou jednu navíc.

Farnost 20. března 2020

Napadlo nás někdy, že kdyby Veronika neměla u sebe roušku, tak by ji nemohl darovat Pánu Ježíši?

Nosme u sebe jednu navíc, třeba jednorázovou, papírovou... V pátek večer jsem takto jednu (látkovou) daroval bezdomovcovi, který seděl v parku a skrýval si tvář. Neuměl si ji ani nasadit. Ukázal jsem mu to a přidal ještě jednu navíc, aby mohl i on udělat podobný dobrý skutek. Slíbil jsem mu, že z toho bude mít u srdce dobrý pocit. Pochopil, usmál se, poděkoval, rozloučili jsme se.