Milí farníci a všichni kolem dobré vůle! :

Děkuju všem, kdo se v těchto dnech nasazujete, často velmi obětavě, do služby potřebným! Nebudu zde vypočítávat kdo všechno a co všechno, protože nebeský Otec to ví. A to stačí. Děkuju i všem, kdo se za ty všechny nasazené v terénu modlíte a povzbuzujete. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje!  Na přímluvu svatého Josefa žehná Otec Jiří

Postní duchovní obnova farnosti

Moudré a zajímavé zamyšlení Otce Pavla Lazárka.

Farnost 7. března 2020

V sobotu 7.3. jsme měli možnost slyšet moudré a zajímavé zamyšlení Otce Pavla Lazárka na téma "kříž" a "Matoušovo evangelium". Kříž - mimo jiné - jako historicky nejgeniálnější a nejúčinnější logo a evangelium, které uslyšíme letos jako pašije na Květnou neděli. Díky!