Milí farníci a všichni kolem dobré vůle! :

Děkuju všem, kdo se v těchto dnech nasazujete, často velmi obětavě, do služby potřebným! Nebudu zde vypočítávat kdo všechno a co všechno, protože nebeský Otec to ví. A to stačí. Děkuju i všem, kdo se za ty všechny nasazené v terénu modlíte a povzbuzujete. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje!  Na přímluvu svatého Josefa žehná Otec Jiří

Setkání pomáhajících v pastoraci farností

V Blansku na Katolickém domě se konalo opět po roce setkání pro ty, kdo pravidelně slouží v pastoraci farností blanenského děkanátu.

Farnost 22. února 2020

Fotogalerie Spolupracovníci v pastoraci našeho děkanátu (12 snímků)

V Blansku na Katolickém domě se konalo opět po roce setkání pro ty, kdo pravidelně slouží v pastoraci farností blanenského děkanátu. Tématu "různá společenství ve farnosti" se ujal Otec Jan Kotík, farář z Řečkovic. Po něm pak dostali slovo zástupci z farností děkanátu, aby se podělili o své zkušenosti se společným a společenským životem ve svých farnostech. Setkání přineslo mnoho nápadů a inspirací. Bylo zakončeno mši svatou v kostele. Velké poděkování všem nenápadným dobrovolníkům-organizátorům!!