Boží Tělo

Farnost prožila slavnost Božího Těla pod širým nebem.

Farnost 4. června 2018

Fotogalerie Boží Tělo (28 snímků)

Již tradičně jsme se k oslavě svátku Těla a Krve Páně sešli při mši na farní zahradě. Po bohoslužbě následoval průvod do kostela s adorací a závěrečným svátostným požehnáním. Průvod vedly družičky, které sypaly na zem plátky květů. Připomněli jsme si tak velký dar Pána Ježíše v eucharistii.

Všechny fotografie v plném rozlišení můžete stahovat ze Zoneramy a Rajčete.