Svatováclavské hody v Olomučanech

Farnost Přidáno: 12. října 2023

V Olomučanech se slavily Svatováclavské hody.

Olomučanská chasa se na hody připravuje celý rok v tamějším spolku Kajesan. Vrcholem příprav je tradičně hodová neděle. Dopoledne se všichni stárci, stárky, představitelé obce i všichni ostatní věřící sešli v kostele při slavností mši. Poděkovali jsme při ní za dary úrody a poprosili o mír a pokojné vztahy v obci i na celém světě. Při promluvě jáhna Daniela jsme se zamýšleli nad darem moudrosti, která se projevuje také v uchovávání lidových tradic.

Folklorní program, který se pak uskutečnil odpoledne, tak není jen krásným kulturním vystoupením, ale také předáváním důležitých hodnot pospolitosti a budování společenství.

Děkujeme všem, kdo se v Kajesanu obětavě věnují dětem i mládeži a také děkujeme za podporu obci i farnosti.