Výjezdní manželské „senior“ spolčo

Farnost Přidáno: 28. června 2023

Manželské spolčo vyrazilo na pouť

Naše „senior“ manželské Spolčo oslavilo vloni 40 let své existence. Devět manželských párů se schází (mimo prázdniny) každý měsíc ke společné modlitbě, sdílení svých životních příběhů. Snažíme se nechat inspirovat Slovem života z Hnutí fokolare, což je komentář k úryvku vybranému z Bible. Je vodítkem, jak během měsíce přetvářet každodenní život podle Božího slova. Ve dnech 13. a 14. června jsme prožili „výjezdní Spolčo“ v rozšířeném počtu 29, z toho 18 v kategorii 65+. V Koclířově v rámci Fatimského dne jsme se společně s naším  o. Jaroslavem modlili za naši farnost, za nová kněžská povolání, za naše těžce nemocné. S o. Vladimírem Záleským jsme slavili mši svatou na Zelené hoře, o. Jiří Kaňa se s námi pomodlil růženec ve Velkém Meziříčí. Obdivovali jsme obnovený zámek Nové Hrady a krásu zámku v Litomyšli. Mohli jsme zažít živé společenství s Ježíšem uprostřed nás – Bohu díky.