Farní pouť duben 2023

Farnost Přidáno: 3. května 2023

Slunce, déšť, modrá obloha, bouřka a krupobití, společenství, modlitba – to byla farní pouť.

Díky ochraně Panny Marie jsme nezmokli, pouze milovníci kávy utíkali v krupobití. O. Jaroslav na své první opravdové farní pouti přivolával déšť chůzí bez deštníku. Obdivovali jsme mariánskou úctu našich předků a také jejich vytrvalost při opakované obnově zničených kostelů. Při našem putování - společenství modlitby a prosby za nová kněžská povolání a všechny naše farníky jsme navštívili: Lechovice, Tasovice, premonstrátský klášter v Louce u Znojma, Hluboké Mašůvky. (autor článku Mirek Vykydal)