Setkání květinářek

Farnost Přidáno: 31. března 2023

V sobotu 25.března se odpoledne setkaly v Lipovci květinářky blanenského děkanátu.

Pro zúčastněné ženy byl připraven workshop pod vedením Ing. Pavly Plevové (Ateliér na koleně). Celé odpoledne se neslo v příjemné a tvůrčí atmosféře, každá ze zúčastněných žen odcházela domů s vlastnoručně vytvořenou jarní vazbou. Velký přínosem bylo také vzájemné obohacení a sdílení zkušeností.