Velikonoční prázdniny na faře

Školáci prožili Velikonoce na faře.

Farnost 7. dubna 2018

Fotogalerie Velikonoční prázdniny (20 snímků)

Pro děti z naší farnosti byl o velikonočních prázdninách již tradičně připraven bohatý program. Na Zelený čtvrtek dopoledne se jim věnovali naši biřmovanci. Po večerních obřadech se pak děti zúčastnily židovské večeře, jak ji slavil Pán Ježíš se svými učedníky. Na Velký pátek dopoledne si program připravila mládež ze starší skupinky náboženství. Na program na faře také navazovalo již tradiční velikonoční klapání pod vedením našich skautů.

Děkujeme všem, kdo se dětem v těchto dnech věnovali a umožnili jim příjemně a hodnotně prožít nejvýznamnější svátky v roce.