Živý betlém

Město Betlém se v noci stalo tichým svědkem narození Spasitele. Události, které změnila svět...

Farnost 26. prosince 2022

...„Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." Díky sv. Františkovi a jeho myšlence si tuto událost připomenout divadelním ztvárněním je betlém dnes součástí oslav Vánoc. 

Děkujeme všem, kteří se připojili k blanenskému Živému betlému. Více si můžete přečíst na webu města Blanska