Velikonoční úklid

Farníci připravovali kostel a okolí na Velikonoce

Farnost 21. března 2018

Fotogalerie Úklid před Velikonocemi (17 snímků)

 

S blížícími se velikonočními svátky je třeba si „uklidit“ nejen ve svých srdcích, ale někdy je také dobré se věnovat i ve svém okolí. K duchovnímu „úklidu“ měla farnost příležitost při nedávné postní duchovní obnově, nyní přišlo na řadu také připravení farního areálu. Farníci všech věkových kategorií se proto v sobotu 17. března sešli k velkému úklidu kostela, farní zahrady a dalších prostor. Mezi účastníky byli také naši nejmenší ministranti, které po práci čekala odměna v podobě pletení pomlázek s O. Jiřím. Všem patří velký dík.