Andělská sobota

Atmosféra druhé adventní soboty je naplněna radostným očekáváním.

Farnost 9. prosince 2022

Díky spolupráci mnoha organizací se podařilo naplnit 2. adventní sobotu zajímavým kulturním programem, který spojovala myšlenka šíření dobra. Naše farnost otevřela andělskou dílničku, kde se vyráběly hvězdičky. Farní schóla Martiniband příchozí doprovodila zpěvem adventních písní. Všichni pak společně v andělském průvodu vyšli do města, kde je přivítal Mikuláš.

Věříme, že i nadále bude 2. adventní sobota označována jako andělská.