Duchovní obnova farnosti

Farnost měla příležitost se duchovně připravit na Velikonoce.

Farnost 10. března 2018

Fotogalerie Duchovní obnova farnosti (26 snímků)

O víkendu jsme v naší farnosti přivítali Otce Jaroslava Čupra, sekretáře našeho biskupa Vojtěcha. Otec Čupr se ujal vedení duchovní obnovy, která se v naší farnosti koná již tradičně na začátku doby postní. Zahájení proběhlo páteční dětskou mší svatou, po níž následovala beseda s mládeží.

Nadcházející sobotní dopolední program byl určen dospělým farníkům. Otec Čupr povzbudil všechny přítomné mnoha myšlenkami vycházejícími z Bible. Zajímavou částí bylo srovnání pasáží, ve kterých Pán Ježíš oslovuje apoštola Petra jeho původním jménem Šimon. Šimonem je nazýván tehdy, když převažuje jeho lidská slabost, naopak Petrem se stává, když je silný a Pán Ježíš na něm chce budovat svou církev. A tak i my se máme snažit proměňovat ze „slabého Šimona“ v „silného Petra“.

Během přednášky pro dospělé byl paralelně připraven také program pro děti. Děti ze základních škol naší farnosti se sešly na staré faře a společně se zamýšlely nad biblickým textem: „Já jsem cesta, pravda a život.“ (J 14, 6) Přemýšlely nad tím, zda jejich stopy jdou po správné cestě a jaké vlastně jsou. Potom společně vyrazily na křížovou cestu do města. Křížová cesta byla inspirována hesly papeže Františka. Děti se nebály zpívat a prožívat křížovou cestu, i když šli kolem lidé. Vždy se na kolemjdoucí usmály, pozdravily. V těchto chvílích byly děti malými misionáři.

Od 10 hodin se na faře sešly také předškolní děti, které společně přemýšlely nad biblickým textem „Já jsem dobrý pastýř.“ (J 10, 11). Zpívaly písničky, hrály biblický příběh, hledaly odpověď na otázku: Kdo je dobrý pastýř? a tuto odpověď našly. 

Všichni účastníci obnovy se pak na závěr společně sešli v kostele při slavení eucharistie. Obnova byla příležitostí setkání, ale hlavně zamyšlení a duchovního povzbuzení.