Diecézní pouť rodin

Děkujeme všem poutníkům naší farnosti, kteří se zúčastnili 18.diecézní pouti rodin v Předklášteří u Tišnova.

Farnost 27. srpna 2022

Důležitou součástí pouti byla mše svatá, kterou celebroval diecézní biskup Pavel Konzbul. V homilii zaznělo mnoho inspirativnich myšlenek. Pokusime se alespoň některé z nich parafrazovat:  

  • Je důležité nezahrabat vztahy, ale investovat do nich, především v rodině.
  • Podílet se na dějinách spásy naší rodiny.
  • Skutečně sebevědomý člověk je radostný, protože úspěch vidí jako dar od Boha.

Děkujeme všem rodinám (jednotlivcům), které se pouti zúčastnili, a také všem, kdo je doprovázeli modlitbami.