Pouť nejstaršího manželského spolča

Farnost Přidáno: 11. června 2022


V roce 2022 oslaví naše blanenské manželské Spolčo 40 let existence. Podobně jako v roce 2012 a 2017 i v tomto roce jsme společně s našimi přáteli poděkovali poutí za velký dar společenství. Pouť byla výrazem naší vděčnosti za 40 let života ve „Spolču“ devíti manželských párů. Rozhodli jsme se pro pobyt v Broumově (Klášter). Na pouti nás provázel zakladatel našeho „Spolča“, současný prelát a děkan Královské stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně, Mons. Mgr. Jiří Mikulášek (emeritní generální vikář Brněnské diecéze). Navštívili jsme mariánská polská poutní místa Vambeřice a Křešov, poslední den jsme prosili o ochranu před Palladiem země České v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Fotky  najdete zde.