Ten umí to, ten zas tohle

a všichni dohromady ...

Farnost 6. června 2022

Zatímco v kostele probíhal klasický páteční úklid, mládež přiložila ruku k dílu. Na spolču si tak ukázali, ale hlavně na vlastní kůži vyzkoušeli, jak vypadá skutek lásky a milosrdenství - pomoc bližnímu svému. 

V našem farním společenství máme různé skupiny lidí, kteří se starají o kostel (úklid, kostelníci, květinářky). Děkujeme, že s láskou o kostel pečujete.