Děkanátní výlet dětí z náboženství a ministrantský den

V sobotu 30. 4. 2022 vyrazily dva plně obsazené autobusy do Olomouce. Starší ministranti vystoupili jako první a jejich kroky zamířili do Arcibiskupského kněžského semináře. Ostatní jsme pokračovali na Svatý Kopeček. Tam jsme obdivovali krásu Božího stvoření v ZOO na Svatém Kopečku, potom baziliku Navštívení Panny Marie. Děti měli možnost se setkat s generálním představeným premonstrátů. Děkujeme za prohlídku v bazilice, kterou pro nás připravil místní farář P. Mgr. Adrián Pavel Zemek, O.Praem.

Děti se vrátili domů lehce unavení, naplnění mnoha dojmy. Jejich telefony se zaplnily fotografiemi a v paměti mají hluboce vryty zážitky. Velkým požehnáním tohoto výletu je také navázání nových kamarádských vztahů.

A co, že vlastně dělali ti ministranti? Po shlédnutí fotek budete znát odpověď.