Děkanátní setkání mládeže

Do Jedovnic přijelo přes 40 mladých lidí (12-25 let) z našeho děkanátu.

Farnost 4. dubna 2022

Společně s kněžími (O. Metodějem Lajčákem, O. Tomášem Žižkovským a O. Václavem Trmačem (děkan) přemýšleli nad významem modlitby křížové cesty, oběti Pána Ježíše. Zahráli si hry, potkali nové kamarády a modlili se. Další děkanátní setkání bude 4. 6. ve Křtinách.