Mariánský vrch

s obrazem Panny Marie, shlížejícím k našemu kostelu.

Farnost 10. března 2022

Obraz tam vynesla skupina děti a mládeže o poslední únorové sobotě s úkolem, přivést tam někdy i své rodiče. První, kdo to splnil, je Jirka Půlkrábek. Blahopřejeme!